2018 – 70 Năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney

- Quảng Cáo -

CTM Media – Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các cơ sở của Đảng Việt Tân tại 5 thành phố chính của Úc Châu đều đã xuống đường và triển lãm hình ảnh về Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tình trạng Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền hiện nay.
Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:

Tại Adelaide:Tại Brisbane:

 Tại Melbourne:

Tại Perth:

- Quảng Cáo -

Tại Sydney:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here