Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng

- Quảng Cáo -

Trước nhu cầu nâng cao nhận thức và khuyến khích các nỗ lực tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam, Đảng Việt Tân thiết lập giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho các quyền căn bản của người dân Việt Nam.

Giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng trong năm 2018, sẽ được một ban giám khảo gồm Luật Sư Lê Công Định, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal và Nhà Giáo Phạm Minh Hoàng tuyển chọn dựa theo 2 tiêu chuẩn: Quá trình tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam; và một số hoạt động hay thành quả nổi bật.

Đảng Việt Tân mong mỏi, giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, sẽ là một nỗ lực đóng góp cụ thể, vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do của dân tộc Việt Nam.

Nguồn: viettan.org

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here