Thư Mời tham dự hội luận “Việt Nam & 70 Năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”

- Quảng Cáo -

MỜI THAM DỰ HỘI LUẬN

“VIỆT NAM & 70 NĂM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN”

Để kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Đảng Việt Tân trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự chương trình hội luận Việt Nam & 70 Năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được thực hiện và phát sóng trực tuyến (livestream) trên trang Facebook Việt Tân (facebook.com/viettan) vào lúc 10 giờ sáng Việt Nam Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018. (Xin xem bảng đối chiếu giờ các nơi ở đoạn dưới).

Thành phần diễn giả:
Bà Nguyễn Nguyên Bình, Cựu phóng viên chiến trường
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân
Luật sư Lê Công Định, Cựu tù nhân lương tâm
Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cựu tù nhân lương tâm
Linh mục Đặng Hữu Nam, Chánh xứ Mỹ Khánh, Nghệ An

- Quảng Cáo -

Nhân dịp đánh dấu đặc biệt này, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã đề ra một chiến dịch lấy tên UDHR 70, viết tắt của bốn chữ Universal Declaration of Human Rights 70 với ba mục tiêu: quảng bá, tham gia và suy ngẫm.

Ba mục tiêu này nhắm đến một nỗ lực duy nhất là làm sao cho người dân khắp nơi trên thế giới nâng cao sự hiểu biết và khuyến khích các cách mà mỗi người có thể tranh đấu cho những quyền căn bản của mình mỗi ngày.

Kính mong có được sự tham dự đông đảo của quý vị và các bạn.

BBT Facebook Việt Tân

THỜI GIAN HỘI LUẬN:
– 10 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ Việt Nam
– 7pm Thứ Bảy 8 tháng 12, giờ California
– 9pm Thứ Bảy 8 tháng 12, giờ Houston
– 10pm Thứ Bảy 8 tháng 12, giờ Washington DC / Toronto
– 3am Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ London
– 4am Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ Paris/Berlin
– 12pm trưa Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ Tokyo
– 2pm Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ Sydney

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here