Công đoàn độc lập thật sự của giới lao động – Một thách thức với nhà cầm quyền CSVN

- Quảng Cáo -

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (TPP-11) được ký kết ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile. Đây là hiệp định thương mại toàn diện, đa phương và quan trọng đầu tiên được ký kết kể từ đầu thập kỷ 90 và được các chuyên gia nhận định có khả năng tái định hình luật lệ thương mại toàn cầu.

Quốc hội CSVN là nước thứ 7 đã phê chuẩn  Hiệp định này trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra ở Hà Nội vào ngày 12.11.2018.

Trong hiệp định có điều khoản qui định về việc thành lập công đoàn độc lập nhằm tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền lợi của giới lao động.

Ở Việt Nam, dưới sự cai trị của chế độ CS độc tài việc thực thi điều khoản này là cả một thách thức phức tạp để làm sao có được công đoàn thật sự là của giới lao động.

- Quảng Cáo -

Đó là chủ đề trao đổi giửa ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do và nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here