Bầu chủ tịch nước – Một màn kịch bi hài!

- Quảng Cáo -

Ngày 23/10/2018, Quốc hội cộng sản Việt Nam sau nhiều màn trình diễn đúng qui trình đã kết thúc màn kịch bi hài bầu Chủ tịch nước. Trong số 477 ông bà nghị đảng cử dân bầu hiện diện có tới 476 vị bỏ phiếu bầu ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, chiếm tỷ lệ 99,79%.

Dư luận lề đảng thì cho đây là thể hiện đúng ý đảng, lòng dân.

Dư luận trên mạng xã hội thì coi đây là một màn kịch bi hài “dân chủ đến thế là cùn”!

Ngày 23/10/2018, Quốc hội cộng sản Việt Nam sau nhiều màn trình diễn đúng qui trình đã kết thúc màn kịch bi hài bầu Chủ tịch nước. Trong số 477 ông bà nghị đảng cử dân bầu hiện diện có tới 476 vị bỏ phiếu bầu ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, chiếm tỷ lệ 99,79%.

- Quảng Cáo -

Dư luận lề đảng thì cho đây là thể hiện đúng ý đảng, lòng dân.

Dư luận trên mạng xã hội thì coi đây là một màn kịch bi hài “dân chủ đến thế là cùn”!

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here