Thế là lại bị đi tù!

Lợn Liên Xô
- Quảng Cáo -

Pham Nguyen Truong FB|

Chủ tịch nước chết nhiều người thương tiếc, kể chuyện tiếu lâm Liên Xô:

***

Lenin chết, một người thấy dân chúng khóc lóc quá trời buột miệng nói:
Giá ông ấy đừng chết mà chết tư tưởng của ông ấy thì dân đỡ khổ.
Bị bắt tù.

Mấy năm sau được thả, vừa về tới Moskva thì Stalin chết. Thấy đám ma quá to, anh này lại buột miệng:
Từng này tiền thì chôn được cả chính phủ.
Lại bị tù.

- Quảng Cáo -

Mấy năm sau được thả. Lần này quyết tâm làm ăn, giữ mồm giữ miệng. Khruschev lên, anh này mua ảnh về treo. Breghnev lên thay Khruschev, lại mua ảnh Breghnev về treo, cạnh ảnh Khruschev. Công an khu vực tới, bảo:
Gỡ ảnh con lợn này xuống.
Anh này ú ở hỏi:
Con lợn này hay con lợn này?
Thế là lại bị đi tù.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here