Quốc tang

53
- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất – RFA

Quốc tang. Sao dân tình hả hê thế?

Có được ai trong những người Cộng sản, nhìn vào cái chết của các “đồng chí” mình và thái độ chúng dân, để biết sám hối mà đổi thay?

Tôi không tin họ không nhìn ra. Nhưng tại sao không ai dám hành động?

- Quảng Cáo -

Ai làm được điều này, thì dù có bị các “đồng chí” của mình bức hại, dân chúng vẫn tạc ơn và xuống đường để tang.

Đừng trách dân tình ác. Ai đứng về phía dân thì được dân thương. Lịch sử, đã không ít những cuộc xuống đường để tang như thế, mà không cần các nghi thức cờ rủ, trống kèn hay đại bác.

Tang ấy, mới đúng là quốc tang.

- Quảng Cáo -

53 CÁC GÓP Ý

  1. Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here