“Em chỉ là phụ nữ!”

Facebooker Lê Vi
- Quảng Cáo -
Lê Vi FB

Anh vẫn bảo em chỉ là phụ nữ
Đừng nghĩ suy lo những việc “ không đâu”
Đời con người biết có được bao lâu
Hãy vun vén lo cho mình ”hạnh phúc”

Nhưng anh ơi lấy gì làm hạnh phúc
Khi nước nhà đang chịu nhục xâm lăng
Đất nước mình lịch sử bốn ngàn năm
“giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh”

Cớ sao anh vẫn thờ ơ vô cảm
Khi dân mình đang trong cảnh tang thương
Em chỉ là một cô gái bình thường
Góp tiếng nói chống cộng quyền bán nước

Sẽ ra sao nếu chúng ta nhu nhược
Lo thân mình, im lặng để “an vui”
Thì cháu con ta sẽ bị chôn vùi
Khi nước mất , thân sẽ thành nô lệ

- Quảng Cáo -

Bốn ngàn năm dựng xây đâu phải dễ
Việt Nam này là tổ quốc của ta
Là linh hồn, xương máu của ông cha
Sao nỡ để lũ tà quyền huỷ hoại

Anh vẫn bảo em chỉ là “phận gái”
Nhưng… trách nhiệm này đâu phải của riêng ai
Là của anh, của em, của chúng ta
Của những người đang mang dòng máu Việt …

Ps: nếu bạn thấy đồng cảm xin like, bl, chia sẻ ạ!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here