Quyền của con người

- Quảng Cáo -

“Cháu ngoan của bác” Vu Duc Hoang khi thấy người Việt tỵ nạn ở Nhật “dàn chào” Trần Đại Quang đi “ăn mày” ở Nhật thì ẳng thế này:

“Mấy con chó bỏ đất nước tha phương kiếm miếng cơm, bày đặt biểu tình.”

He he… nó không biết “mấy con chó bỏ nước tha phương kiếm miếng cơm” đó còn được đi biểu tình; đi biểu tình còn được cảnh sát Nhật giữ an ninh. Còn những “con” như nó, không biết là “con” gì, chằng những không dám, không được đi biểu tình, mà còn bị đè đầu xuống đất, bắt liếm phải liếm, bắt ho phải ho, bắt ngậm miệng phải ngậm miệng; sống cuộc đời y như con vật bị nhốt trong chuồng. Vì nó bị nhốt trong chuồng nên không hiểu biểu tình là một sinh hoạt lành mạnh, chính đáng của con người. Biểu tình là quyền của con người. Quyền đó con vật không có.

- Quảng Cáo -

17 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here