Họ ăn mừng cái gì?

Nguồn internet
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

VC đang ăn mừng ngày 30 tháng 4!
Và ngày 30 tháng 4 là ngày gì mà VC ăn mừng?

VC tuyên truyền mị dân rằng ngày 30 tháng 4 là ngày “giải phóng miền Nam”, thống nhất đất nước. Mà sự thực thì như thế nào?

*

- Quảng Cáo -

VC cấu kết với Nga, Tầu chia hai đất nước để có thể giành được quyền làm “vua” một nửa nước năm 1954. Sau đó, VC phát động một cuộc chiến tranh máu lửa ngập trời, nướng hơn triệu sinh mạng người Việt vào cuộc chiến tranh “giải phóng miền Nam”, thề đốt sạch, phá sạch Trường Sơn cũng chiếm cho được miền Nam.

Và sau khi chiếm được miền Nam thì VC làm gì? Người Việt trong và ngoài nước có thấy là VC đang hai tay dâng đất nước VN cho Tầu không?

Người Tầu đang có mặt tràn lan, ngang tàng khắp nước VN như ruồi; các “công ty” của Tầu đang trấn giữ mọi hiểm địa trên toàn cõi VN, và gián điệp Tầu chiếm giữ nhiều chức vụ trong bọn cầm quyền tại VN, người Việt có thấy không?

Đảng cộng sản VN, quyết tâm làm tay sai, đánh thuê cho Tầu, nướng hơn hai triệu sinh mạng người Việt, tàn phá tan hoang đất nước VN để chiếm trọn VN rồi hai tay đem dâng VN cho Tầu; và đó là lý do VC và tay sai và nhiều người VN, vừa cố tình vừa vô tình, hùa theo VC để ăn mừng ngày 30 tháng 4, phải không?

Nếu không có HCM, nếu không có đồng bọn của HCM, nếu không có đảng cộng sản VN làm tay sai cho giặc Tầu thì VN cũng đã được độc lập, như nhiều quốc gia khác trên thế giới sau thế chiến thứ hai và đã phát triển hùng mạnh, giàu có, mà không cần phải tốn hàng núi máu xương như VC đã làm.

Vậy VC, tay sai VC và những người VN “vô tư” ăn mừng ngày 30 tháng tư là ăn mừng ngày VC đã thành công trong công cuộc bán nước cho Tầu à? Ăn mừng ngày khởi đầu cho cái nhục VN sắp sửa bị xoá tên trên bản đồ thế giới à?

Ai là kẻ vô tổ quốc; ai là kẻ không có lương tri; ai là kẻ bán linh hồn cho giặc Tầu thì hãy ăn mừng ngày 30 tháng Tư!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here