“Chúng tôi tình nguyện ở lại… nằm vùng trong Nam…”

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

LẠI CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC

Nguyễn Phú Trọng đi Tây xong đi Cu.

Ở Pháp, Trọng quê vì bị báo chí phanh phui vụ “học tập theo đạo đức bác hồ”, bỏ tiền đăng quảng cáo trên báo Pháp tự khen mình; nên khi sang Cu, Trọng chơi nổi để gỡ thể diện, ký giấy xoá nợ cho Cu; xoá nợ, một phần là để lấy tiếng, nhưng một phần Trọng cũng muốn mua một chỗ trú thân sau này.

- Quảng Cáo -

Về đến VN, Trọng triệu tập BCH TƯ đảng để thông báo tình hình:

“Chắc các đồng chí đã nghe tin là bọn thế lực thù địch đang vận động để thực thi hiệp định Ba Lê, muốn trở lại tình trạng chia đôi đất nước như trước đây, lý do chúng đưa ra là chúng ta vi phạm hiệp định Ba Lê, xâm chiếm nước VNCH.
Chuyện nghe hoang đường nhưng thực tế thì trên đời này không có gì không thể xảy ra. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Phải tập trung mọi tài sản để lúc cần thì chuyển hết ra bắc; phải chôn giấu vũ khí đạn dược như chúng ta đã làm sau hiệp định “rơ ne vơ”; những đứa nào có tiếng tăm, có uy tín thì tìm cách giết hết; phải chuẩn bị những cơ sở hạ tầng và phải cài người ở lại miền Nam…”

Mọi người trong phòng đều giơ tay lên xin có ý kiến. Trọng hỏi:
“Các đồng chí có ý kiến gì?”
Tất cả đồng loạt đáp:
“Chúng tôi tình nguyện ở lại… nằm vùng trong Nam…”

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here