Lý do tui phản đối đảng

- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Hôm nay tui nêu lên chính kiến của mình để các bạn an ninh & DLV hiểu tại sao tôi chống đảng. Các bạn chưa biết lý do mà cứ ib chửi bới tôi là thằng già phản động, hăm doạ bỏ tù tui. Khổ!

Các bạn hỏi tại sao tôi chống đảng hả? Nói chống đảng là không đúng đâu! Tôi chỉ phản đối thôi! Bởi vì, Đảng của các bạn có quân đội, có công an, có vũ khí, có nhà tù… Còn tui chỉ có trên răng, dưới…..cây súng nước sản xuất từ nửa thế kỷ trước mà đã hết đạn mịa nó rồi, thì chống đảng làm sao được?

Nói điều này cho các bạn hiểu nè. Đảng chỉ là một tổ chức chính trị thôi. Bởi vậy, ủng hộ hay phản đối là quyền của mọi người dân. Riêng tôi, tôi phản đối vì:

- Quảng Cáo -

Mục tiêu ra đời của đảng csVn, theo tuyên truyền thì:

– Chống ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
– Xóa bỏ giai cấp
– Giải phóng dân tộc
– Tiến lên CNXH…..

Vậy, gần một thế kỷ trôi qua, đảng đã làm được gì trong những mục đích nêu trên?

– Đã chống được ngoại xâm, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ chưa? Hoàng Sa, Gạc Ma, Bản Gốc, Nam Quan… Đang bị ngoại bang nào chiếm giữ?

– Đã xóa bỏ được giai cấp chưa, hay các tầng lớp giàu nghèo ngày càng cách biệt?

– Đã giải phóng dân tộc thoát khỏi cảnh nghèo đói, tôi mọi chưa? Đẩy người dân đi XKLĐ có phải là giải phóng dân tộc hay không?

– Đã tiến lên CNXH được chưa, hay hết thế kỷ 21 này vẫn chưa biết ra sao như lời thú nhận của tổng bí thư?

Như vậy, trong một thời gian quá dài mà đảng đã không thực hiện được những mục đích đã đề ra, thì làm sao tui phải chấp nhận đảng lãnh đạo?

Tôi có thể thông cảm với đảng về việc đất nước còn nghèo vì lý do này, lý do kia. Tôi có thể thông cảm với đảng vì lý do kia, lý do nọ nên ta chưa tiến lên được CNXH. Tôi có thể thông cảm với đảng về mọi mặt. Nhưng. Việc để giặc ngoại bang hiên ngang vẫy vùng trong vùng trời tổ quốc, mà đảng không có sách lược nào bảo vệ hay chiếm lại, là tui không chấp nhận.
Đất nước này là của toàn dân Việt Nam chứ không phải riêng gì của đảng. Vậy, nếu, đảng không bảo vệ được vẹn toàn lãnh thổ thì hãy thoái vị để nhân dân chọn người điều hành đất nước, chứ không thể đẩy trách nhiệm đòi lại Hoàng Trường sa cho con cháu chúng ta, như lời ông Vũ Đức Đam gợi ý.

Không có gì đau đớn và nhục nhã hơn khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm nghiêm trọng. Thế hệ chúng ta hiện nay khiếp nhược cúi đầu. Đảng, lo giữ chế độ. Lãnh đạo, lo giữ ghế. Trí thức, lo giữ chén cơm. Nhân dân, lo ăn nhậu đàn đúm…. Rồi buộc con em chúng ta phải gánh trọng trách giành lại chủ quyền đất nước? Trong khi đó, ta ra sức đào bới tài nguyên, giành ăn luôn hết phần của chúng. Như vậy được sao?

Đó là lý do tại sao tui phản đối đấy. Các bạn an ninh, DLV đã hiểu ra chưa?

- Quảng Cáo -

42 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here