Đảng quyền đứng trên pháp quyền!

25
Nghị quyết của Bộ Chính trị đảng CSVN đứng trên pháp luật!
Nghị quyết của Bộ Chính trị đảng CSVN đứng trên pháp luật!
- Quảng Cáo -

Dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam đã hợp thức hóa cả nghị quyết, chỉ thị của đảng thành các văn bản pháp luật để cai trị đất nước. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định cương lĩnh của đảng là văn kiện có giá trị pháp lý trên cả hiến pháp. Những văn bản do bộ chính trị đảng cộng sản ban hành mới đây đã bộc lộ nhóm chóp bu đảng cộng sản đang xiết chặt việc cai trị đất nước bằng nghị quyết đảng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành, từ Sài Gòn luật sư nhân quyền Lê Công Định đã khẳng định ở Việt Nam đảng quyền đứng trên pháp quyền.

- Quảng Cáo -

25 CÁC GÓP Ý

  1. Xem ra đảng trưởng côn an Ciputra coi chủ tịch quốc hội đúng nghĩa là loại đàn bà ” Đái không qua ngọn cỏ ” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi.Quốc hội của Nguyễn thị kim ngân là ” Con rối bù nhìn ” cho đảng trưởng sai khiến mà thôi!

  2. Đảng đáng ra không quyền! Do ông võ chí huân là ông giới đàn anh huỳnh thúc kháng và VNGiáp đem chính trị có từ hiến pháp của Trung or Liên Xô và trị lá cờ Mỹ và Ngị trong năm 1928 nhưng Việt Nam không chịu cho tới năm 1949 lấy ngày và giờ cho tới năm 1948/ 6 giáp đem về và không hỏi 1 ai như giới tập thể Nguyễn ái Quốc và có lá là cho tập thể liên nước như có hiệp pháp là hiệp định Ja-never và các nước gần xa có liên quan trong hiệp định, đó Việt Nam dính 2 trong 1 miết của lá cờ đó.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here