Đinh La Thăng: Coi như xong!

- Quảng Cáo -

Đinh Tấn Lực

Chỉ 2 phút 12 giây, về thời sự Đinh La Thăng…
VOV: Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ đối với đồng chí Đinh La Thăng… Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII; Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và theo đề nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
TRỰC TIẾP, LÚ RA TAY. CÒN GIÁN TIẾP, LÀ AI?
Để biết thêm 1 điều thê thảm khác: Một khi choảng không lại thì mỗi đứa đều sẵn sàng mượn tay người ngoài để thanh thỏa hạ nhau…

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. : mấy ông miền bắc trùm ăn thịt chó, nhưng lại đánh thằng trộm chó của mình bầm dậm. Suy ra, tao chỉ thích ăn chó nhà người ta, chó nhà tao ko ai được ăn @@

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here