Người dân Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ đất

CTM Media

- Quảng Cáo -

Cuộc đấu tranh của người dân xã Đồng Tâm đang đi vào giai đoạn quyết liệt.

Qua cuộc họp vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng Chín 2017, toàn dân xã Đồng Tâm đã khẳng định: Sẵn sàng đổ máu để giữ đất.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here