Cụ Kình lên tiếng về sự thật đất đai xã Đồng Tâm

CTM Media

0
- Quảng Cáo -

Bà con Đồng Tâm đồng lòng chống tham nhũng, quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của mình.

 

Nguồn video: Fb. Công Lê

- Quảng Cáo -