Thư kêu gọi giúp đỡ của nhân dân xã Đồng Tâm

- Quảng Cáo -

Bà con Đồng Tâm đồng lòng chống tham nhũng, đấu tranh bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của mình.

 

Nguồn video: Fb. Công Lê

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Góp ý:DANDONGTAMKEUCUU TAISAO VANCHUASONG DATCUADANTRADAN DATQUOCPHONGTRAQUOCPHONG VAYCONDATCUAAI CHUTICHHANOI LAMOTTHIEUTUONGCONGAN TAISAO KHONGDUCDIEM VI LYDOGI KHONG HAYBAOTRE CHOMOTBOMAYCONGQUYEN DANTRINGAYNAY NOCOTHONGTINDAICHUNG NO DOC SACHBAO MANG THONGTIN VELUAT NOHIEULUAT QUYDINHNHUTHENAO NEUDANSAI LAMGIDENNGAYHOMNAY CHUNGBAYBATHETROI VAY AISAI AIDUNG LAMRO THANHPHOKHONGLAMDUOC CHUTICHNUOC QUYENHAN TAINGUYEN DATDAI LENHTHANHTRATRUNGUONGVAOCUOC SINHRABOMAYNHANUOC DELAMGI HAYBOMAYDO CAITRIDAN HAYCUUDAN NOCHODAN HAY HAIDAN VAYTAOHOICHUNGBAY KHICHIENTRANHSAYRA CHUNGBAYCOCANDEN DANKHONG CONDANKHONG HAYCHUNGBAYCANMOTLU AN HAI TIMDUONGCAOCHAYXABAY DEDANCHIUTOI VAY LAMSAO DANHIEU DANTIN THICHEDODOMOITONTAILAUDAI CONDANMATLONGTIN THICHEDODO SOMMUONCUNGDIETVONG NHINCONGSANLIENXOTANGIA THICONGSANVIETNAM SOMMUONCUNGTANDA MOTBOMAY NGU KHACGI MOTDANTOCNGU DANGLANHDAO HAYDANGTHAMNHUNG DANGCAMQUYEN HAYDANGCUAQUYEN KHANTRUONG SOANRABOMAY KHOI DOICONCHUNGBAY KHONGBIETDIDAU VEDAU DEPHONGTRUNGQUOC DUAQUANSANG DOHO

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here