Nạn nhân Formosa Hà Tĩnh: Nghề làm muối

- Quảng Cáo -

Từ khi Formosa Hà Tĩnh xả thải chất độc hại vào môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, gây nên nạn cá chết hàng loạt, đến nay, đã hơn một năm qua, người dân miền Trung vẫn phải tiếp tục hứng chịu hậu quả của thảm họa này. Và không chỉ ngư dân bị mất nguồn sinh sống chính, mà những gia đình làm nghề muối cũng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi việc xả thải chất độc hại của Formosa Hà Tĩnh.

Phóng sự tiếp xúc những gia đình làm nghề muối nạn nhân của Formosa Hà Tĩnh do CTV CTMM thực hiện, phản ảnh phần nào ảnh hưởng thảm họa môi trường do chất thải độc Formosa gây ra trong hơn năm qua cho người dân địa phương.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here