Giáo phận Vinh phản đối Nhà Cầm Quyền dùng bạo lực

0

Ban Công Lý & Hòa bình Gp. Vinh:Thông cáo về việc Nhà Cầm Quyền dùng bạo lực ngăn chặn người dân nạp đơn khởi kiện Formosa