“Xã hội chủ nghiã”: Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm!

Lê Dung - Việt Nam Thời Báo

- Quảng Cáo -

Giới chóp bu VN đang hạn chế nhắc đến cụm từ ‘xã hội chủ nghĩa’ (*)

(VNTB) – “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

***

Trong những ngày tết nguyên đán 2017, Hãng tin BBC Việt ngữ có một bình luận đáng chú ý: Lời chúc Tết đăng trên báo chí Việt Nam của lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và Chính phủ đều nhấn mạnh đến tinh thần dân tộc, chủ đề tổ quốc chứ dường như không nhắc tới ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nữa.

Các lời trích cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến tính dân tộc hơn là ý thức hệ cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội.

- Quảng Cáo -

Ngay cả khi gặp gỡ, chúc Tết quân đội, ông Trọng cũng không nhắc đến chủ nghĩa xã hội nữa, ít ra là theo những gì báo chí Việt Nam tường thuật.

Ngoài bình luận của BBC, một số dư luận mà trong dó đặc biệt là giới cán bộ lão thành cũng cho rằng không chỉ Tổng bí thư Trọng, mà cả những nhân vật khác trong “tứ trụ” và trong Bộ Chính trị cũng rất ít đề cập đến cụm từ “xã hội chủ nghĩa” hay “chủ nghĩa xã hội” trong lời chúc tết hoặc trong những bài diễn văn.

Hiện tượng hạn chế “xã hội chủ nghĩa” đã từng diễn ra khi trong cả diễn văn khai mạc lẫn thông báo bế mạc của Hội nghị trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài suốt một tuần từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015 giữa những người bên đảng và phía chính phủ tranh nhau các vị trí trong “tứ trụ” cùng chức vụ tổng bí thư, đã chỉ một lần tính từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mà không xuất hiện bất kỳ danh từ “chủ nghĩa xã hội” nào trong các đoạn văn chính trị. Ngay cả cụm từ trước đây rất thường thấy là “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, nay cũng được lược bớt phần đuôi tại Hội nghị trung ương 12. Duy nhất một lần “xã hội chủ nghĩa” được dùng trong thông báo của Hội nghị trung ương 12 khi đề cập đến vấn đề “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”.

Cần nhắc lại, những từ ngữ “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội” được dùng một cách kinh viện, tràn ngập và không thể thiếu trong văn bản của tất cả các hội nghị trung ương, đại hội đảng trước đây.

Nhiều năm qua và đặc biệt từ đầu năm 2013 khi xuất hiện phong trào “Kiến nghị 72” cho đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều trí thức và người dân phản bác về tình trạng quá ư bảo thủ khi đảng khăng khăng giữ định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng lại chẳng biết phải định hình và tiến tới nó như thế nào, còn chế độ thì ngày càng tham nhũng ghê gớm và đời sống người dân ngày càng bất an, cơ cực.

Năm 2014 và sang 2015, bắt đầu xuất hiện những lời nói thật. Cùng thời gian diễn ra Hội nghị trung ương 11 vào giữa năm 2015, một ủy viên trung ương đảng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi ông Vinh thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông đáp rất thành thật: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Lê Dung

(*) Tựa nguyên thủy của tác giả

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. XHCN là cái thứ Cộng sản dùng để bịp bợm. Nhưng đã lỗi thời vì chính cộng sản cũng chẳng biết nó là thứ gì nữa, làm sao tìm và tiến bước? bởi vậy cộng sản mới tránh nhắc đến nó vì dân trí bây giờ đã cao hơn não trạng cộng sản XHCN. Tóm lại Xấu Hết Chỗ Nói không còn đất dụng võ #DMCS lũ bịp bợm

  2. Định Hướng XHCN.nhưng chẳng tìm đâu ra được chân lý.Nguyên cả Viện Tư Tưởng HCM.Kể cả những Giáo Sư Lý luận chính trị giỏi nhất Nước VN.Cho đến mãi bây giờ vẫn chưa tìm được Chân Lý,thư hỏi các ngài có dám nhắc đến các từ ngữ XHCN nữa không.??

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here