Ông Trọng-Tín đồ cuồng tín cuối cùng Mác-xít!

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ|

Ngày 16/05/2021, trong một diễn văn ông Nguyễn phú trọng công nhận chủ nghĩa tư bản có “những thành tựu” và “giá trị văn minh” song ông vẫn khẳng định Việt Nam “kiên định, kiên trì theo đuổi” chủ nghĩa xã hội.

Ông Trọng còn khẳng định, theo đuổi tiến lên XHCN là khát vọng của dân tộc.

Tôi nghĩ rằng, ông Trọng vơ chung, quy chụp như thế là không ổn, vì theo tôi được biết, có lẽ, ông Trọng là một tín đồ cuồng tín cuối cùng bám vào một tư tưởng mà nơi sinh ra nó đã vứt vào sọt rác. Cái nôi sinh ra chủ nghĩa xh cũng đã chối bỏ nó.

- Quảng Cáo -

Chính ngay người đồng chí tốt, người Thầy của ông Trọng là Tập Cận Bình cũng đã chôn cái mớ lý luận ấy xuống mồ, để theo đuổi chủ nghĩa dân tộc.

Trong xã hội hôm nay, chính ngay ông Trọng đọc những điều ông đang nói liệu ông có hiểu, và bao nhiêu đồng chí của ông hiểu? Không ai hiểu mà lại bắt cả dân tộc này đi theo cái điều chẳng ai biết. Một sự hoang tưởng đến ngây dại. Và ông chính là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này, ngày hôm nay, lại lật từng trang sử đảng đó.

Thực ra, ông cùng đồng đảng của ông cố dắt cả dân tộc này đi chỉ để nhốt dân tộc trong nhà tù lý luận, vì quyền lực tuyệt đối các ông đang có sẽ đủ để các ông cai trị nhân dân, đất nước. Đem tất cả xương máu, hồ hôi nhân dân và tài nguyên đất nước để chia chác, để xà xẻo mà vinh thân phì gia mà chẳng bị toà án nào kết tội cho dù có dấu hiệu phản quốc.

Nhân dân nào khát vọng theo CNXH hả ông Trọng? Dân Thủ Thiêm, dân Dương Nội? Hay dân Lộc Hưng…?

Các ông cai trị tạo ra một xã hội tan nát, một đất nước tan hoang và lòng người ly tán, vậy chưa đủ mà vẫn còn cố đi nữa sao?

Ông là một kẻ quá hồ đồ, tiến lên thì các ông cứ tiến lên, nhưng xin đừng treo cả dân tộc này lên đoạn đầu đài bởi mớ lý luận tầm phào đó nữa.

Vì chỉ có đảng, một nhóm người đảng viên hạnh phúc chứ dân nào hạnh phúc, thịnh vượng đây- ông Trọng?

#nguyễnphútrọng #xãhộichủnghĩa

- Quảng Cáo -