Tập đoàn than khoáng sản-TKV làm ra 100 đồng, lãi chưa được 1 đồng

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTMMedia) – Bản tin của Vntinnhanh.vn ngày 8 tháng Một năm 2017 cho biết tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam TKV (Vinacomin) đã có bản báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch cũng như chi thu năm 2016.

Theo báo cáo, một cách tóm gọn:
– Doanh thu của tập đoàn TKV năm 2016 là 101.180 tỷ đồng
– Ước tính lợi nhuận trong năm 2016 TKV đạt trên 800 tỷ đồng.

Như vậy, cứ thu được 100 đồng, thì lời chưa được 1 đồng.

Nói cách khác tập đoàn TKV đã bỏ ra hơn 99 đồng vốn để thu về chưa tới 1 đồng tiền lời!

- Quảng Cáo -

Người ta kinh doanh “một vốn bốn lời”, còn với TKV thì làm ăn theo kiểu “một lời chín vốn!”

Báo cáo của tập đoàn TKV cũng cho biết tổng số lao động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 112.800 người. Tiền lương trung bình của công nhân lao động là 8,9 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị – Lê Minh Chuẩn là 626 triệu đồng, tức 52,2 triệu đồng một tháng, gấp gần 7 lần lương công nhân. Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải có lương 50,7 triệu đồng một tháng.

Câu hỏi cần đặt ra, trong số hơn 100 ngàn tỷ đồng tiền vốn bỏ ra cho năm 2016, bao nhiêu trong số này đã bị bốc hơi vào túi các quan?

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here