Sự kiện Trịnh Xuân Thanh, nhìn theo chiều tích cực

Trương Duy Nhất - Fb. Trương Duy Nhất

- Quảng Cáo -

Trịnh Xuân Thanh, không phải mẫu hình quan chức đáng để vỗ tay (thậm chí ngược lại). Nhưng sự kiện triệt vây Thanh và cú thoát ngoạn mục, vẫn có thể nhìn theo nhiều chiều nghĩa… tích cực:
-Lột trần bản chất cuộc “đả hổ diệt ruồi”, nhân danh chống tham nhũng- Thực ra chỉ là chiến cuộc thanh trừng, giành giật nội bộ giữa các “đồng chí” của họ để phân chia lại chiến phần.
-Đẩy mức mâu thuẫn và phân rã trong nội bộ đảng đến độ trầm trọng hơn. Từ đó, hình thành những phe cánh đối lập công khai, dù danh nghĩa vẫn trong đảng nhưng không cùng đảng.
-Hoặc hơn thế, có thể kích hoạt cho một phong trào thoái đảng đồng loạt, ở thời điểm không xa.
-Thậm chí, không chừng sẽ là những cuộc khởi nghĩa từ trong đảng.
Biết đâu đấy. Vậy, há chẳng là điều tích cực sao?

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here