Trước chiến thắng của Phi ở La Haye, Ý Đảng khác Lòng Dân?

- Quảng Cáo -

Một ngày sau Phán Quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye (PCA), nhà cầm quyền cho thấy Ý của Đảng họ khác với Lòng Dân.

An ninh cướp giựt biểu ngữ hoan hô Philippines thắng kiện trước Trung cộng từ tay một số nhà hoạt động đang tập trung biểu tình trước sứ quán Trung cộng ở Hà Nội.

Anh chị em liên tục hô vang các khẩu hiệu nói lên ý chí của dân Việt: “Đả đảo đường lưỡi bò phi pháp”, “Hoàng Sa Việt Nam!”, “Trường Sa Việt Nam!”, “Trung Quốc rút khỏi Biển Đông”…

Video: FB Bạch Hồng Quyền
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here