- Quảng Cáo -

Paulus Lê Sơn phỏng vấn Linh Mục Phê Rô Hoàng Văn Ngợi, quản xứ Cồn Sẻ về việc công an Quảng Bình đàn áp, đánh đập gây thương tích người dân khi họ xuống đường biểu tình đòi đóng cửa công ty Formosa vì đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Xứ này và đất nước Việt Nam.

Video: Paulus Lê Sơn
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here