Chế độ công an trị không thể cản bước thanh niên

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn cựu TNLT Trần Minh Nhật

Cựu TNLT Trần Minh Nhật
- Quảng Cáo -

Những năm gần đây giới bạo quyền cộng sản Việt Nam đã cai trị đất nước bằng chế độ công an trị hà khắc, tàn bạo từ những thủ đoạn nham hiểm đến khủng bố trắng.

Vượt qua tất cả, phong trào dân chủ ở Việt Nam đang phát triển với nhiều quy mô khác nhau, nhiều hình thức sinh động đặc biệt là trong giới trẻ.

Qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành, Anh Trần Minh Nhật đã cho biết những suy ngẩm của mình về bước tiến của giới trẻ từ sau vụ án „16 thanh niên công giáo Nghệ An“ như sau:

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here