Wednesday, May 22, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Cong-an-tri

Tag: cong-an-tri

Tô Lâm và Bộ công an đang tập trung quyền lực để làm gì?

nguyenvandai's blog - RFA Trước khi nói về Tô Lâm, tôi sẽ so sánh một số lĩnh vực dịch vụ hành chính ở các nước dân...

Công an trị là bản chất của chế độ VC

Không có việc xét xử độc lập và thượng tôn pháp luật khi không có chế độ tam quyền phân lập. https://soundcloud.com/chantroimoimedia/cong-an-tri-la-ban-chat-cua-che-do-vc

Chế độ công an trị – Ngày tàn của bạo chúa cộng sản Việt Nam

Mấy chục năm qua giới bạo quyền cộng sản Việt Nam đã dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Bằng bạo...

Chế độ công an trị không thể cản bước thanh niên

Những năm gần đây giới bạo quyền cộng sản Việt Nam đã cai trị đất nước bằng chế độ công an trị hà khắc,...

Nguyễn Tấn Dũng, Ông đang ở đâu?

Điều thành công nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chuyện gia đình, con cái đều thành đạt, không hư thân mất nết...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux