Biểu tình vì môi trường tại Hà Nội sáng 5/6/2016

- Quảng Cáo -

Bày tỏ ý chí bảo vệ môi trường của dân Hà Nội đã bị công an đàn áp ngăn chặn, 5 tháng 6-2016.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here