Hãy giúp ông Trọng chứng minh “dân chủ đến thế là cùng!”

Ts. Nguyễn Quang A
- Quảng Cáo -

Ông Nguyễn Quang A tuyên bố ra ứng cử và kêu gọi những người có khả năng tham gia vào đợt bầu cử vào ngày 22 Tháng Năm, 2016 tới đây hầu phá bỏ cơ chế đảng cử dân bầu của nhà cầm quyền CSVN.

HÀ NỘI – Ngày 4 Tháng Hai, 2016, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới đây và kêu gọi những người có đủ tiêu chuẩn hãy cùng ra ứng cử cũng như kêu gọi người dân cả nước ủng hộ việc làm trên.  Mục đích của ông muốn dần dần đạt đến là luật bầu cử phải được sửa đổi để không cho phép bất cứ ai tước quyền ứng cử của người dân.

Từ khi đảng CSVN nắm quyền đến nay việc bầu cử Quốc hội được tiến hành theo phương thức “dân chủ” kiểu người dân chỉ được chọn lựa những ứng cử viên do đảng đề nghị. Những ứng cử viên tự do thường bị các thủ tục “hiệp thương” hiện hành loại bỏ khỏi danh sách ứng viên. Cuối cùng đại biểu Quốc hội đa số là đảng viên đảng CSVN.

Nhiều người có thể nghĩ việc “tự ứng cử” sẽ thất bại, “chẳng xoay chuyển được gì,”… Nhưng theo Tiến Sĩ Nguyễn Quang A: “việc ứng cử sẽ làm cho dân chúng thấy sự “dân chủ đến thế là cùng” ở nước ta ra sao, gây áp lực để có những sự thay đổi có ý nghĩa trong tương lai, giúp nâng cao dân trí và quan trí”.

Người dân ý thức được quyền chọn người điều hành đất nước thì mới có ý muốn tham gia tích cực đòi hỏi quyền của mình.

- Quảng Cáo -

Để người dân tích cực tham gia ủng hộ những người tự ứng cử Tiến Sĩ Nguyễn Quang A có một số đề nghị như sau:

a) ký tên ủng hộ người ứng cử mà mình ưa thích như gợi ý ở dưới (đây là cách hoàn toàn hợp pháp để chống lại sự lạm dụng Hội nghị cử tri và quá trình hiệp thương)

b) trực tiếp tham gia, giám sát kể cả ghi âm, ghi hình các hội nghị cử tri đó để tăng cường tính minh bạch và dân chủ.

c) thực hiện đúng quyền cử tri của mình (phát hiện và tố cáo sự gian lận, sự vi phạm quy định ứng cử, bầu cử và kiểm phiếu,…)

d) yêu cầu xóa bỏ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc chọn ứng viên, xóa bỏ sự hiệp thương và hội nghị cử tri.

Sau đây là một số ý kiến của dân cư mạng xã hội facebook ủng hộ việc tham gia ứng cử của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A:

**Facebooker Thach Vu:

“Tôi ủng hộ bước tiến này của bác Nguyễn Quang A.

Việc làm của bác rất đáng cho chúng ta suy nghĩ: mọi nỗ lực tạo đổi thay của các hội đoàn xã hội dân sự, sớm hay muộn, đều sẽ dẫn đến đấu trường chính trị.

Đơn giản là vì mọi đổi thay nếu muốn bền vững đều phải được luật hóa và được bảo đảm thực thi đúng theo luật. Cả 2 điều kiện đó đều tùy thuộc vào việc phải đổi thay cách thức bộ máy đang cầm quyền vận hành.

Việc vạch lằn ranh giữa các nhóm hoạt động XHDS với các nhóm vận động dân chủ, vận động thay đổi guồng máy cầm quyền là tự trói tay chân vốn còn rất yếu của mình, và có lẽ cũng cho thấy mức độ thiếu kinh nghiệm của chúng ta.

Chỉ cần nhìn thí dụ về các đảng Xanh (môi sinh) tại Âu Châu, chúng ta sẽ nhận ra ngay.

Hoan hô bác Quang A tiên phong mở đường”

**Facebooker Nguyễn Anh Tuấn (người có những hoạt động NQ vừa từ Hải ngoại trở về nước):

“Tôi chọn người bên trái, Nguyễn Quang A, vì ông ấy, về chính trị, theo đuổi các giá trị dân chủ, pháp trị, tự do và nhân quyền thông qua các hành động thiết thực lâu nay như in sách, trả lời báo chí, vận động xã hội; về kinh tế, ủng hộ và thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường hiện đại. Ông cũng đi đầu trong việc đòi hỏi một chính sách đối ngoại thích hợp hơn với phía Trung Quốc. Những gì ông theo đuổi thì tôi cũng theo đuổi nên tôi chọn ông làm đại biểu cho tôi. Rất đơn giản”

**Facebooker, nhà văn Nguyễn Tường Thụy:

“Ai đó muốn làm đại biểu quốc hội có thể vì lợi ích cá nhân họ. Nhưng những người đấu tranh cho Tự do, Dân chủ chắc chắn là KHÔNG, mà chỉ sẵn sàng chấp nhận HY SINH.

Tôi mong có càng nhiều người ra ứng cử tự do càng tốt. Đừng nghĩ đến kết quả ứng cử tự do trong các khóa trước mà nhụt chí. Xã hội loài người vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Ứng cử đại biểu Quốc hội – Tại sao không?”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here