Hội nghị 14 sẽ chọn ông Trọng hay ông Dũng làm tổng bí thư

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Trung ương đảng CSVN sẽ khai mạc phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ XI (2011-2015) vào sáng Thứ Hai, 11 Tháng Giêng và dự trù kéo dài đến cuối tuần. Trọng tâm chính của Hội nghị 14 sẽ biểu quyết về trường hợp một vài uỷ viên Bộ chính trị quá tuổi hưu (trên 65 tuổi) được tái cử cho nhiệm kỳ XII.

Trong Hội nghị 13 tổ chức từ 14 đến 21 Tháng 12, 2015, các nhân sự ở tuổi hưu như Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng đã tự động rút lui; nhưng có 2 người nằm trong danh sách đề cử ở lại là Nguyễn Phú Trọng (1944) và Nguyễn Tấn Dũng (1949).

Tại Hội nghị 14, các ủy viên trung ương sẽ bỏ phiếu để chọn ông Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng được tái cử cho nhiệm kỳ XII. Đương nhiên nếu được tái cử thì trách nhiệm của ông Trọng hay ông Dũng sẽ là Tổng bí thư. Lý do là người được bầu vào trách vụ Tổng bí thư phải từng ở vị trí tứ trụ.

Bộ chính trị đã họp rất nhiều lần trong hai tuần lễ cuối năm 2015, để thảo luận về trường hợp tái cử của hai ông Trọng và ông Dũng. Trong khi đó, trên mạng Internet đã tràn ngập những thông tin, những bài viết khá tiêu cực về ông Dũng. Có những bài viết còn khẳng định việc giữ ông Dũng ở lại là một đại họa cho đảng và nhà nước CSVN.

- Quảng Cáo -

Nhưng đó chỉ là thông tin hỏa mù nhằm lái dư luận để không quan tâm đến yếu tố Bắc Kinh trong việc chọn lựa ông Dũng và ông Trọng hiện nay. Sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng nói: “không để nước ngoài can thiệp vào nội bộ” trong Hội nghị trực tuyến giữa các địa phương với chính phủ hôm cuối năm đã cho thấy bàn tay Bắc Kinh đối với nội tình CSVN.

Nếu giữ ông Nguyễn Phú Trọng loại ông Dũng thì đảng sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng (status quo) nhằm tránh những phiền toái đến từ Bắc Kinh. Giữ ông Nguyễn Tấn Dũng loại ông Trọng thì đảng sẽ bị biến dạng không phải vì ông Dũng muốn thoát Trung mà bị xâu xé vì những nhóm lợi ích khai thác.

Dư luận chung hiện nay đều thấy là Trung ương đảng CSVN không muốn thay đổi các quan hệ với Bắc Kinh do đó mà nhiều phần ông Nguyễn Phú Trọng có thể được chọn ở lại tiếp tục vai trò Tổng bí thư cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018 sẽ rút lui. Lúc đó, Trung ương đảng sẽ bầu lại chức Tổng bí thư trong những thành viên Bộ chính trị bầu ra trong Đại hội XII.

Ngoài ra, một số bài viết được tung lên mạng Internet, đưa ra một số dự phóng về việc Bộ trưởng công an Trần Đại Quang và cựu Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị có thể được đề cử trong danh sách bầu Tổng bí thư. Những dự đoán này khó xảy ra vì hai lý do: 1/Cả Trần Đại Quang lẫn Phạm Quang Nghị chưa hề nắm ghế Tứ trụ; 2/Không thể ra mặt đối đầu 2 người mình chịu ơn là Quang đối với Dũng và Nghị đối với Trọng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here