Xã hội dân sự là một nhân tố cần thiết để phát triển xã hội

Phóng viên Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam trong năm qua tuy không có bước đột phá nhưng nó đã có tác động gây sự chú ý của nhiều tầng lớp xã hội. Hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập bị giới lãnh đạo CSVN ghẻ lạnh nếu không muốn nói nặng hơn là họ đã tìm mọi cách cản trở, đàn áp.

Diễn đàn xã hội dân sự tuy mới ra đời mấy năm nay gần đây nhưng nó đã góp phần tích cực đoàn kết được rộng rãi các tầng lớp xã hội nhất là nhân sĩ, trí thức và giới trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội dân sự từ bảo vệ mội trường, dân sinh đến dân chủ, tự do.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong Ban trị sự diễn đàn đã nói về hoạt đoạt động của Diễn đàn Xã hội dân sự trong năm 2015 qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành với nội dung như sau:

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here