Bảo hiểm xã hội sẽ tăng từ 2016 trở đi

Đời sống của công nhân Việt Nam
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 Tháng Giêng, 2016 đến hết năm 2017, mức đóng bảo hiểm xã hội mới sẽ dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng, mà trước đây chỉ dựa trên lương. Từ mồng 1 Tháng Giêng, 2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Như vậy mức bảo hiểm xã hội của cả người lao động và doanh nghiệp sẽ lên tới 26% lương hàng tháng.

Cho tới cuối năm 2015, để trốn chi phí, nhiều chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương ghi trên hợp đồng, trong khi mức tiền lương này thấp hơn thực tế và được bù đắp bằng nhiều loại phụ cấp khác nhau. Số tiền phụ cấp này không được tính đóng bảo hiểm xã hội gây thiệt thòi cho người lao động, dẫn đến thất thu BHXH. Lương hưu và phúc lợi xã hội với người nghỉ hưu sẽ không đảm bảo được mức sống tối thiểu.

Cách tính mới này, theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam là có lợi người lao động. Đóng càng cao thì hưởng lương hưu sau này càng nhiều.

Tuy nhiên người lao động lại không vui trước quyết định mới, thậm chí là lo sợ. Trên diễn đàn xã hội, nhiều người lo bị giảm lương, than mất việc. Không suy nghĩ đâu xa cho mươi mười lăm năm nữa, họ không biết chính sách của Nhà nước thay đổi ra sao, về hưu nhận đồng lương có đủ sống hay không, họ chỉ lo mất việc ngay ngày mai.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here