Hà Nội: học sinh Ninh Hiệp bỏ học phản đối việc cướp đất.

- Quảng Cáo -

Hôm 20-12, sau khi đóng quan tài thề giữ đất, bà con dân oan Ninh Hiệp đã kéo về trung tâm Thủ đô Hà Nộ biểu tình đòi đất bị cưỡng chiếm bất hợp pháp. Kế đến sáng hôm sau, 21-12, con em học sinh đã tham gia cùng phụ huynh dân oan Ninh Hiệp bỏ học, bãi khóa phản đối việc cướp đất, cùng kéo nhau đến đồn công an Bắc Đuống đánh trống hô vang đòi “trả lại đất cho dân”. Cùng lúc trong ngày, người dân cũng tập trung biểu tình quyết liệt và chuẩn bị phương tiện bùi nhùi tẩm xăng trộn nhớt để tử thủ, canh thức suốt đêm, quyết đòi lại những mảnh đất của mình đang bị chính quyền mưu toan cướp bóc.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Không nói rõ: Thu hồi đất làm công trình công cộng, công trình quốc gia; Lấy làm khu công nghiệp; lấy làm khu đô thị hoặc chung cư, lấy để bán… và tùy mỗi loại thu hồi và lấy đất thì bồi thường theo quy định nào thì mới co ý kiến được.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here