Việt Nam chưa có môi trường kinh doanh công bằng

- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Ngày 17/12/2015, tại buổi công bố đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế 2011-2015, ông Nguyễn Đình Cung (Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương) đã phát biểu rằng: “Việt Nam chưa có môi trường kinh doanh công bằng”.

Theo ông Cung, mặc dù VN đã có bước tiến lớn, tạo điều kiện cho người dân gia nhập thị trường, VN vẫn chưa có môi trường kinh doanh cạnh tranh trật tự và công bằng.

Vẫn còn những vấn đề lớn như số lượng ngành kinh doanh có điều kiện còn quá lớn, rào cản gia nhập các thị trường này còn cao và tốn kém, thậm chí ngăn cản cạnh tranh.

Theo tờ Tuổi Trẻ phát hành ngày 18/12/2015 thì ông Nguyễn Đình Cung là người từng trực tiếp tham gia soạn thảo Luật Doanh Nghiệp nên ông Cung biết rõ là vẫn còn tư duy quản lý nhà nước sợ thị trường, coi nhẹ cạnh tranh công bằng, không nhận thức được cạnh tranh công bằng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế. VN thiếu một chính sách toàn diện về cạnh tranh công bằng.

- Quảng Cáo -

Khi gia nhập TPP, Việt Nam đã cam kết việc cho thành lập công đoàn ngoài Tổng Liên Đoàn Lao Động. Ông Cung đánh giá nếu được như vậy là có dân chủ hơn, có cạnh tranh hơn, liên đoàn lao động phải hoạt động tốt hơn vì quyền người lao động. Nhưng ông Cung đặt câu hỏi: “Việc được thành lập liệu có đương nhiên hay phải có luật, hay nghị định? Cơ chế thực thi cũng chưa rõ…?”.

Ông Nguyễn Đình Cung đề nghị đã hội nhập thì phải tiến cùng thời đại, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ theo hướng thị trường đầy đủ, cạnh tranh công bằng hơn. Có như vậy VN mới hội nhập đầy đủ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here