Cả trăm cây gỗ lim tại khu bảo tồn thiên nhiên Tam Quy bị đốn hạ

- Quảng Cáo -

Gỗ lim làm một loại gỗ rất quí tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Sơn là giám đốc trung tâm nghiên cứu của Sở Nông Nghiệp Thanh Hóa nói rằng đây là kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh hóa chấp thuận, đốn bỏ những cây gỗ lim hàng trăm tuổi để bảo vệ cây sến. Hàng trăm năm nay, rừng Tam Quy là rừng đất thấp với loại cây sến và lim đã được đưa vào hệ thống rừng đặc biệt quốc gia từ năm 1986, với diện tích 360 mẫu tây. Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy được phê duyệt năm 2001 trong tổng diện tích tự nhiên 518.5 mẫu tây,

bao gồm sến và lim, nhưng hiện nay lim và sến chen nhau gây bất lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của cây sến có thể dẫn đến sự thay thế rừng sến mật bằng rừng lim xanh trong vài chục năm tới. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đưa ra  biện pháp để bảo tồn loài sến và rừng sến Tam Quy.

Tuy nhiên, ông Lê Quốc Việt – Phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa- xác định ông ta hoàn toàn không hề hay biết việc những cây lim trong Khu bảo tồn thiên nhiên rừng sến Tam Quy bị đốn hạ. Gỗ lim và gỗ sến đều là gỗ quí, một trong 4 loại gỗ qúi nhất là đinh, lim, sến, táu. Người dân nói rằng việc chặt hạ hàng trăm cây lim có phải vì mục đích bảo tồn cây sến hay không, nhưng hàng trăm cây lim trăm tuổi bị đốn hạ, giới chức tỉnh Thanh Hóa có thể bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here