Chính quyền Miến Điện và sinh viên thỏa thuận cải tổ đại học

- Quảng Cáo -

Trên bình diện giáo dục, hôm 11/02/2015, chính phủ Miến Điện và giới sinh viên đấu tranh đã đạt được thỏa hiệp về chương trình cải tổ ngành đại học, sau một cuộc thương lượng kéo dài.

Được biết, trong tuần qua, sinh viên Miến Điện đã tổ chức cuộc tuần hành hàng trăm cây số từ Mandalay đến Rangoon, để đòi chính quyền Miến Điện phải hủy bỏ một số cải tổ dự trù trong một bộ luật về giáo dục vừa được ban hành. Theo các sinh viên, luật mới này đã không cho các trường Đại học một quyền tự trị thỏa đáng, cũng như không cho phép thành lập các « công đoàn » sinh viên.

Hành động của sinh viên ngày càng được hậu thuẫn rộng rãi của dân chúng, khiến chính quyền quan ngại. Vào tuần qua chính quyền Miến Điện đã tố cáo sinh viên bị giựt dây, nhưng không nói rõ được là ai. Rốt cuộc thì chính quyền đã chấp nhận gặp lãnh đạo phong trào.

Trong thỏa thuận đạt được, trong số 11 đề nghị của sinh viên, chính phủ đã chấp thuận những điểm quan trọng như việc các trường được một số quyền tự trị, cho phép các học sinh sinh viên và giáo sư được lập công đoàn, cho phép sinh viện bị đuổi vì hoạt động chính trị được quyền trở lại trường lớp, tăng ngân sách giáo dục trong vòng 20 năm tới đây …

- Quảng Cáo -

Thỏa thuận này tuy nhiên còn phải được Quốc hội Miến Điện chấp thuận, và hai bên sẽ còn gặp lại nhau vào thứ bảy tới đây để bàn sâu về các chi tiết.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here