Bụi Phấn và Chân Trời (2)

- Quảng Cáo -

PrimaryEducationRVN 400x300Bụi phấn rơi rơi như những hạt bụi thời gian rơi rơi vương trên mái đầu của thầy giáo nhuộm trắng và suốt một đời lặng lẽ với học sinh. Nếu có người bảo khách sang sông có bao giờ trở lại và con đò vẫn đứng đợi trên bến sông thì hãy chuyển dùm tôi nổi lòng của người xa bến. Nỗi nhớ thương và lòng biết ơn vô cùng của tôi gửi về bến sông xưa…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here