Sự phi công lý trong mối quan hệ Việt – Hoa (1)

- Quảng Cáo -

Khác với mối quan hệ bình thường giữa các quốc gia trên thế giới, mối quan hệ Việt – Hoa lống trong mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản và trở thành mối quan hệ phi công lý. Vì vậy, cả hai bên đều phải dùng đến những vỏ bọc, những ngôn từ lừa bịp (như 4 tốt – 16 chữ vàng) để che đậy sự phi công lý đó.

Mời quý vị nghe nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức phân tích về mối quan hệ quái gở mang tính cách mâu thuẫn định mệnh này trong phần một cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây:

Giao luu Viet-Hoa 400x300

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here