Vấn đề Bauxite được quan tâm trở lại

- Quảng Cáo -

Cái chết của thầy giáo Đinh Đăng Định đã dấy lên những chỉ trích về các lỗi lầm của đảng CS trong dự án Bô-xít Tây Nguyên mà theo dự kiến lỗ hàng nghìn tỷ đồng!

Trước khi dự án này khởi công đã có hơn 3.000 trí thức, nhân sĩ đã đề đạt lên nhà nước các khuyến cáo phải dừng triển khai vì hậu quả tác hại trầm trọng trên nhiều lãnh vực. Nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau cũng lên tiếng phản đối dự án.

Facebooker Anh Rất Tốt nói: “Nếu dừng lại bây giờ thì khác nào thừa nhận họ đã sai, cứ làm, vì tiền lỗ đâu phải của họ đã có dân đen gánh bằng hàng trăm thứ thuế đè lên vai rồi nếu vẫn không đủ thì tăng giá điện, giá xăng dầu, giá sữa…

Trong bài “Viết về một người bạn vừa ra đi” của GS Phạm Minh Hoàng:

- Quảng Cáo -

“Đến ngày nay trắng đen đã rõ. Việc khai thác bô-xít lỗ chỏng gọng, chưa kể đến những hậu quả trước mắt về môi trường và xa hơn về an ninh. Tôi nghĩ nếu mình là thẩm phán của các phiên tòa xử thầy Định, có lẽ từ lâu tôi đã viết thư xin lỗi gia đình và cá nhân thầy. Báo chí trong những năm tháng gần đây đã liên tục nhắc nhở đến những sai sót của tòa án và đã có lần lên tiếng xin lỗi, nhưng chưa thấy ai xin lỗi thầy Định. Nhưng tôi hy vọng – đúng ra là tôi tin tưởng – ngày ấy sớm muộn cũng sẽ phải tới.”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here