Friday, May 24, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Doanh-nghiep-nha-nuoc-thua-lo

Tag: doanh-nghiep-nha-nuoc-thua-lo

Không lỗ thì Không phải là đại doanh nghiệp nhà nước

Nguyễn Tấn Thành Sao các đại công ty nhà nước làm ăn không biết lời là gì vậy trời ? Làm lỗ hàng vạn tỷ,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux