Không lỗ thì Không phải là đại doanh nghiệp nhà nước

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

Sao các đại công ty nhà nước làm ăn không biết lời là gì vậy trời ? Làm lỗ hàng vạn tỷ, thậm chí lỗ hàng chục vạn tỷ vẫn là chuyện bình thường lâu nay, chẳng ai nói rằng gì.

Con thằn lằn (thạch sùng) mất của còn đêm đêm chắt lưỡi tiếc nuối, tiền nhà nước mất hàng tỷ USD mà chẳng ai tiếc tác, xót của? Hay thật…?

- Quảng Cáo -