Ngân sách

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Tôi không quan tâm tới đảng, kể cả viết hoa nó hay không tôi cũng mặc kệ, nhưng có những thứ liên quan tới nó thì cứ phải nhắc.

Họ đang tập trung thời gian, sức lực, tiền bạc vào việc chuẩn bị đại hội 14. Một cuộc tốn kém vĩ đại.

Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo mọi thứ, quyết định mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được đảng, “đảng là cuộc sống của tôi”, v.v..

- Quảng Cáo -

Nếu đảng làm tốt, đưa được đất nước và dân tộc đi lên, con người được sung sướng hạnh phúc, tôi cũng như nhiều người chấp nhận sự lãnh đạo ấy, chả tội gì mà phản đối.

Chỉ yêu cầu, trong một xã hội văn minh, minh bạch, Bộ Tài chính cũng như đảng, quốc hội hãy công khai số tiền từ ngân sách mà đảng tiêu xài hằng năm, để người dân đóng thuế biết rằng đồng tiền mình nộp thuế được sử dụng như thế nào.

Có những thứ không thể công khai, ví dụ ngân sách quốc phòng, nhưng ngân sách dùng vào việc “lãnh đạo”, hội họp, ra nghị quyết, viết văn bia… thì cần phải rõ ràng. Từ xưa tới nay, khoản tiền chi vào hoạt động của tổ chức chính trị này chưa hề được minh bạch, chưa bao giờ. Ngay cả đảng viên cũng không biết. Dân càng mù tịt. Nó như thứ bất khả xâm phạm.

Chỉ riêng những công sở tòa ngang dãy dọc từ trung ương tới địa phương trên khắp nước mà đảng ngang nhiên sử dụng, không thuê của nhà nước, không trả một xu, đã là số tiền khổng lồ, khổng khổng lồ, chưa nói tiền trả lương cho đảng viên, tiền chi cho hội họp, khẩu hiệu cờ xí, lễ này lễ nọ, thậm chí cả tiền trả cho huy hiệu bao nhiêu năm tuổi đảng.

Một bộ máy song trùng, nhị trùng, tam tứ trùng bấu víu vào ngân sách như thế, dân lao động có ba đầu sáu tay cũng không nuôi nổi.

Nếu cần cử các chuyên gia lý luận đi học kinh nghiệm ở các nước, theo tôi, đừng học cái gì sất, chỉ hãy hỏi họ xem đảng của họ có nuốt ngân sách vậy không, nuốt thì có công khai hằng năm cho bàn dân thiên hạ biết không.

Thông (không có lý luận)

- Quảng Cáo -