Về quê ăn Tết sớm

- Quảng Cáo -
Nhìn dòng người đùm túm về quê ăn tết sớm, lòng bâng khuâng nhớ lại những ngày chạy dịch hãi hùng…
Chắc không ít trong những người về quê ăn Tết sớm gặp trắc trở việc làm ? Bởi so với những năm bình thường, phải làm việc đến gần Tết mới về…
Dù gì thì về quê trong tự do và an lành cũng là một niềm vui cho những người tha phương cầu thực, không chạy như ma đuổi như thời dịch vật./.
- Quảng Cáo -