Vậy thì phải khởi tố lãnh đạo Huyện Hưng Nguyên trước!

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Theo tôi, không việc gì phải kêu oan cho bà Dung mà nên đòi hỏi pháp luật công bằng.

Toà Hưng Nguyên luận tội bà Dung không gửi Quy chế chi tiêu nội bộ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, dẫn đến bà Dung lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chi sai 45 triệu đồng. Với cách luận tội ấy, coi như Toà đã xử đúng người đúng tội với bản án 5 năm tù giam đối với bà Dung.

Nay lộ ra, theo Giám đốc Sở và lãnh đạo các trường ở Nghệ An, không chỉ bà Dung, mà tất cả các trường học dưới sự chủ quản của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đều vi phạm giống như bà Dung. Tôi tin số tiền “chi sai” chắc chắn gấp nhiều lần một trung tâm ế như Trung tâm dạy nghề hay giáo dục thường xuyên.

- Quảng Cáo -

Vậy thì, để không lọt người lọt tội và đảm bảo sự khách quan công bằng (chứ không phải trù dập theo luật giang hồ), tôi đề nghị:

1) Lấy vụ án bà Dung làm án lệ, khởi tố điều tra và xét xử tất cả các Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An,

2) Các Quy chế chi tiêu nội bộ của các trường đều gửi cho UBND huyện, Kho bạc Nhà nước xét duyệt và kiểm soát thu chi, có nghĩa là gốc sai phạm nằm ở hai cơ quan này. Khởi tố điều tra và xét xử luôn lãnh đạo hai cơ quan này.

Làm đi, làm đúng như tuyên bố của Đảng và Nhà nước: không có vùng cấm! Nếu không làm mà cứ quanh co thì không thể chối cãi lãnh đạo Nghệ An mượn pháp luật để thanh trừng cá nhân theo cách của giang hồ. Không cần minh oan cho bà Dung, mà làm đúng như tôi nói, dư luận sẽ hoan nghênh nhiệt liệt!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -