Không hiểu

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

phải ông bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói: “Lương bộ trưởng gần 12 triệu, hỏi thật chúng ta có sống bằng lương không?”.

Nếu đúng đó là câu nói của ông bộ trưởng thì… Bộ trưởng hỏi thật, người dân cũng xin hỏi thật, Làm đến chức bộ trưởng, hầu hết có lý lịch bần nông hoặc bần cố nông tuyệt vời hoặc trên cả tuyệt vời, nên từ đường hương hỏa, của cải thừa tự không có hoặc có không đáng kể… Lương nhà nước trước khi làm bộ trưởng chỉ đủ sống… Vậy:

– Nếu bộ trưởng không sống bằng lương thì sống bằng gì?

- Quảng Cáo -

– Nếu không sống được bằng lương sao không có vị bộ trưởng nào xin từ chức?

– Có liên quan gì giữa tiền lương và tham nhũng? Không sống bằng lương thì sống bằng lậu…?

Đừng giải thích với dân bộ trưởng sống nhờ tăng gia, nuôi heo gà, chạy xe ôm, bán lá chít, đầu tư chứng khoán v.v…Khó nghe lắm, Vì:

* Bộ trưởng thuộc thành phần lý lịch rất tốt, lương vừa đủ sống lấy tiền ở đâu đầu tư cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán v.v…?

* Nếu bộ trưởng tăng gia trong giờ hành chính, làm sao bảo đảm giờ giấc chức trách?

* Nếu tăng gia ngoài giờ hành chính, làm sao bảo đảm sức khỏe công vụ?

- Quảng Cáo -