Đăng kiểm, hay là đang kiểm tiền

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

thể nói toàn bộ hoạt động đăng kiểm ở nước này, nhất là đăng kiểm xe cơ giới, đã nát như tương. Kể từ Bộ GTVT tới các tỉnh thành, cứ rờ tới bất cứ tỉnh nào là lộ ra cả đống đăng kiểm tham nhũng, tiêu cực, đểu giả, kim tiền. Mà đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, nó tồn tại rất nhiều năm, thậm chí cả chục năm, vài chục năm nay rồi. Nó lấy danh nghĩa nhà nước để bóc lột dân một cách tàn bạo. Chính nó khiến dân chúng căm ghét cái nhà nước mà nó lợi dụng.

Cơ quan điều tra (của công an) có lẽ cần mở rộng ra tất cả những lĩnh vực đăng kiểm khác, chẳng hạn đăng kiểm tàu thủy, thuyền bè, tàu cánh ngầm, ca nô, tàu đánh cá…, chắc sẽ không ít ung nhọt.

Cụ chủ lò tôn đốt củi tham nhũng tiêu cực còn chờ gì nữa mà không đưa án này vào diện theo dõi đặc biệt, còn chờ gì nữa không dí mấy đứa bộ trưởng giao thông có liên quan, trong đó có Nguyễn Văn Thể./.

- Quảng Cáo -

Thông cào

- Quảng Cáo -