Đừng khiêu khích người dân

- Quảng Cáo -

Người Đà Lạt Xưa

Câu này là Tập Cận Bình nói: “Bây giờ người dân Trung Quốc đã đoàn kết. Đừng khiêu khích họ. Nếu bạn khiêu khích họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Cái này là dân biểu tình đòi hỏi: “Tại sao không để mọi người nói lên sự thật?”

- Quảng Cáo -

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -