Nền kinh tế đang lâm trọng bệnh?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Ngân hàng nhà nước liên tục bơm tiền ra thị trường với số lượng lớn. Trong vòng 6 ngày bơm 6 lần tổng cộng hơn 60 ngàn tỷ.

Và chỉ một lần dùng kênh đấu thầu tín phiếu để hút bớt tiền về, khoảng 10 ngàn tỷ. Còn lại 50 ngàn tỷ ngân hàng nhà nước vẫn để lưu hành trong thị trường.

Không chỉ nhiều lần bơm tiền, ngân hàng nhà nước còn ngưng hẳn kênh tín phiếu, là kênh chuyên hút tiền về, nhằm để lại thật nhiều tiền trong thị trường bất chấp nguy cơ lạm phát.

- Quảng Cáo -

Điều đó chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang bị bệnh mất nước trầm trọng (Thiếu thanh khoản) :

– Mất nước đến mức phải liên tục truyền nước, tức liên tục bơm tiền…

– Mất nước đến mức phải bít đường tiểu tiện, tức phải dừng kênh tín phiếu, nhằm tích nước tối đa, tức phải để lại thật nhiều tiền trong thị trường để hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế./.

- Quảng Cáo -