Phép lạ tăng trưởng VN!

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Bất chấp lãi suất ngân hàng tăng làm vốn vay trở nên đắc đỏ ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm ăn của các doanh nghiệp.

Bất chấp vốn vay của doanh nghiệp bị hạn chế rooms, khiến tín dụng khang hiếm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty.

Bất chấp thiếu đơn hàng khiến nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

- Quảng Cáo -

Bất chấp nhiều công nhân bị mất việc hoặc giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Bất chấp các doanh nghiệp bất động sản đang ngáp ruồi vì thiếu vốn.

Bất chấp thị trường địa ốc đang ảm đạm.

Bất chấp thị trường chứng khoán lao dốc, nhiều cổ phiếu trên trăm ngàn tuột ngang giá trà đá.

Bất chấp nông sản khó khăn vì đầu vào (xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp) tăng giá mạnh, nhưng nông sản không tăng giá.

Bất chấp 14 tỉnh thiếu gạo cần nhà nước cứu đói.

Bất chấp thu nhập từ các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2022 gần bằng zero do lợi tức của tất cả các doanh nghiệp xuýt soát con số lỗ của tổng công ty điện lực EVN.

Bất chấp, bất chấp và… bất chấp, kinh tế VN vẫn đạt kỳ tích tăng trưởng GDP 8,02 %, cao nhất từ 12 năm qua (2011 – 2022). Và rất có thể tăng trưởng GDP của VN năm nay thuộc Top Ten Thế giới./.

- Quảng Cáo -