Vì sao có chuyện học sinh hỗn với thầy giáo?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Tôi là thầy giáo. Thật tổn thương khi nghe học sinh xưng tao gọi mày và văng tục với thầy giáo, dù là thầy giáo khác.

Các nhà giáo, dư luận và truyền thông quy về đạo đức, văn hóa xuống cấp, tất nhiên lỗi đẩy hết về phía nữ sinh, và có phần cư xử không đúng mực của chính thầy giáo. Không sai.

Nhưng văn hóa, đạo đức xuống cấp không do chính giáo dục tạo ra thì do ai? Theo tôi, hỗn chỉ là triệu chứng của trẻ con, còn gốc nằm ở chỗ người lớn. Khi nghe kỹ cuộc đối thoại này, tôi thấy có gì đó bất ổn từ gốc. Mọi người cố tình bỏ qua lời nữ sinh. Có một đoạn nữ sinh nói: “Tôi dốt nát hả”, “Ông hỏi thử lớp này học có hiểu ông dạy gì không? Dạy công nghệ mà qua vật lý dạy thì hiểu cái gì?…”

- Quảng Cáo -

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, là Tổng chủ biên Nguyễn Minh Thuyết, ít nhất không thấy nhục thì cũng thấy nhột. Chuyện một thầy giáo dạy công nghệ sang dạy vật lý chắc chắn không tệ hơn khi ở chương trình 2018 buộc thầy lịch sử dạy địa lý, thầy hóa hay thầy sinh dạy vật lý. Chơi trò như vậy thì thầy không dốt nát cũng thành dốt nát. Các thầy cô không có lỗi. Nhưng kẻ bắt thầy cô làm mèo thay chó là có lỗi. Các ông sẽ nói, đã có bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp. Các ông không nghĩ rằng, học chiếu lệ chỉ vài tháng mà dạy trái ngành được thì chỉ thể có thiên tài, hoặc… điếc không sợ súng. Ắt có ngày các thầy cô dạy trái ngành ấy cũng bị học sinh chê “dốt nát” và xưng tao gọi mày như vụ này, vì thầy giáo có gì hơn học sinh?

Ai từng đi học cũng khổ sở vì gặp thầy cô giáo dạy tồi. Vì văn hóa, đạo đức, nên không ai dám chê/chửi thầy như cô nữ sinh kia. Nhưng điều đáng báo động là, chính sự điều động thầy dạy trái ngành, nay chương trình 2018 còn tréo ngoe, bắt buộc thầy địa lý dạy lịch sử, thầy hóa hay sinh dạy vật lý, thì có ngày chuyện học sinh mắng thầy dốt nát, xưng tao gọi mày và văng tục không còn là hy hữu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có tâm thư không kỉ luật học sinh hay thầy giáo thì cũng nên có tâm thư đề nghị xử lý ông Nguyễn Minh Thuyết và các cộng sự khi làm chương trình “tích hợp liên môn” quái đản, gây nguy cơ phản loạn trong giáo dục. Tạo nguy cơ phản loạn chính là nguyên nhân hạ nhục thầy cô giáo chứ không phải lý do nào khác./.

Chu Mộng Long

https://www.tiktok.com/@_an…/video/7154813209273240858…

- Quảng Cáo -